TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022 Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (kỳ 1)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; qua đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Cán bộ Đảng ủy xã Đại An (Vụ Bản) tham dự sinh hoạt cùng với chi ủy chi bộ 12 thôn Ngói. 

Kỳ I: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ

Đảng bộ tỉnh hiện có 931 tổ chức cơ sở đảng (402 đảng bộ cơ sở, 529 chi bộ cơ sở), 1 đảng bộ bộ phận, 5.596 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 110.783 đảng viên. Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, thời gian qua, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ban TVTU, của các huyện ủy, thành ủy, nhiều chi bộ trong tỉnh đã đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, tìm giải pháp khắc phục khâu yếu, tính hình thức, sự đơn điệu trong sinh hoạt. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, nhiều chi bộ đã triển khai sinh hoạt linh hoạt vừa đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Trường Tiểu học Hải Bắc (Hải Hậu) có nội dung, hình thức phong phú và nền nếp, đảm bảo đúng quy trình, quy định Điều lệ Đảng. Trước khi sinh hoạt Chi bộ, Ban Chi ủy tổ chức hội ý, chuẩn bị kỹ các nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn, cung cấp thông tin tình hình thời sự địa phương, trong nước và quốc tế, triển khai và quán triệt nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ nhà trường luôn đổi mới và phát huy dân chủ trong sinh hoạt, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh trí tuệ, sáng tạo của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Quan điểm của chi bộ là thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chân thành góp ý để đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đưa những ý kiến đóng góp, giải pháp thiết thực giúp nhà trường nâng cao chất lượng các hoạt động, đặc biệt là công tác giảng dạy”. Nhờ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên, nằm trong tốp đầu của huyện. Nhiều năm liền, Chi bộ nhà trường luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng… Đảng bộ Sở Y tế hiện có 292 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Sở luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế. Đồng thời, tuyên truyền để đảng viên hiểu mục đích của việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề là lựa chọn vấn đề còn hạn chế, nổi cộm, quan trọng để bàn bạc, thảo luận, tìm giải pháp tổ chức thực hiện. Cụ thể, trong sinh hoạt chuyên đề, hàng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề các quý gửi Đảng bộ Sở Y tế duyệt nội dung và cử các đồng chí trong Ban Chấp hành tham dự sinh hoạt cùng chi bộ. Đảng bộ thực hiện định hướng để các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo các nhóm vấn đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; các giải pháp về phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ... Bám sát định hướng của Đảng ủy Sở, các chi bộ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng chuyên môn”, từng bước xây dựng và phát triển đơn vị đạt tiêu chuẩn, “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP” theo quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chi bộ Bệnh viện Mắt tỉnh chọn chủ đề sinh hoạt: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề ở Đảng bộ Sở Y tế đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt đều được các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện một cách bài bản khoa học, phù hợp với chuyên môn. 

Ở các chi bộ khu dân cư trong tỉnh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng được quan tâm, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Đã thành thông lệ, 19 giờ ngày mồng 5 hàng tháng mùa hè cũng như mùa đông, cán bộ, đảng viên chi bộ 12 thôn Ngói, xã Đại An (Vụ Bản) lại sắp xếp công việc, cùng nhau đến nhà văn hóa thôn để tham gia sinh hoạt. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, Chi bộ thôn đã thực hiện sinh hoạt tổ đảng thay cho hình thức sinh hoạt toàn chi bộ trước đây. Trước khi các tổ đảng họp triển khai nhiệm vụ, Ban chi ủy căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, thống nhất với ban lãnh đạo thôn xây dựng nghị quyết chi bộ; tổ chức họp cấp ủy mở rộng triển khai tới các thành viên Ban công tác mặt trận và các tổ trưởng tổ đảng. Trên cơ sở lĩnh hội nội dung của cuộc họp chi ủy mở rộng, các tổ trưởng tổ đảng bố trí họp cho phù hợp để triển khai đến đảng viên để thực hiện. Nội dung sinh hoạt cũng được tập trung chủ yếu thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương; phổ biến, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt chú trọng đánh giá đảng viên thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của BCH Trung ương”; việc đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tới, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính là phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. “Bài bản”, linh hoạt trong việc tổ chức sinh hoạt, nhiều năm qua, Chi bộ 12 thôn Ngói đã lãnh đạo thôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Hệ thống hạ tầng giao thông của thôn được nâng cấp đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Cùng với Chi bộ 12 thôn Ngói, các chi bộ trên địa bàn xã Đại An luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Phùng Quốc Đồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại An cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ xã có 16 chi bộ với 381 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ thôn, xóm, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách, định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình, các vướng mắc khó khăn để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời... Vì thế, nhận thức của cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt trên 90%. 16/16 chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Còn nữa)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 633
  • Trong tuần: 1,666
  • Tất cả: 1,490,736