Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
Ngày 18-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ; xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng… Cấp ủy các cấp tích cực triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời ban hành văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giám sát được tăng cường và mở rộng; chú trọng giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết đơn thư tố cáo. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.081 tổ chức Đảng và 599 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 534 Đảng viên; cấp ủy các cấp đã giám sát 888 tổ chức và 402 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 709 tổ chức Đảng và 98 đảng viên.

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động nắm tình hình về nhân sự tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; nghiêm túc xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm. Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao để chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ nội dung trong báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; vai trò, chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong năm qua; đồng thời, chỉ rõ những vấn đề hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, vì vậy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần quán triệt, có chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung triển khai sớm có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đã được ban hành, trong quá trình thực hiện cần coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Những kết luận về sai phạm, khuyết điểm của tổ chức phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là những công việc trọng tâm về lĩnh vực cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý đất đai; môi trường; công tác cán bộ; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, năm 2019 là năm chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có khả năng gia tăng và phức tạp, do vậy cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động bao quát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra đối với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là đối với cơ quan thanh tra; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thuộc khối nội chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí và nhân dân tham gia giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

(Nguồn: Báo Nam Định)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 1,625
  • Tất cả: 1,490,695