Phong trào "Dân vận khéo" ở Vụ Bản

Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” luôn được Huyện ủy Vụ Bản quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, đã tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nông dân xã Tân Thành (Vụ Bản) chăm sóc rau màu.

Đồng chí Bùi Xuân Triệu, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vụ Bản cho biết: “Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các hội, đoàn thể cấp huyện đều tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong huyện đăng ký mới mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, cấp xã gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị”. Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức các cuộc giám sát đối với 26 tập thể cấp ủy thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong chương trình giám sát hàng năm của cấp ủy; trong đó tổ chức giám sát một số chuyên đề về công tác dân vận… ban hành hướng dẫn “Quy trình xây dựng mô hình và tiêu chí xét công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020”. Qua 3 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, 18/18 Khối Dân vận xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, xây dựng nội dung tiêu chí, lựa chọn mô hình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM), với phương châm “nhân dân là chủ thể, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, người dân đã tự nguyện đóng góp 455,8 tỷ đồng, chiếm 23,1% xây dựng cơ sở hạ tầng (xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 560km đường giao thông nông thôn, trong đó có 114km đường liên xã, trục xã; 115km đường trục thôn xóm; 94km đường ngõ xóm; 237km đường trục chính nội đồng); hiến 298ha đất; huy động 148 nghìn ngày công lao động. Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, chọn thị trấn Gôi làm điểm nhân rộng mô hình đến 18/18 xã, thị trấn. Hội Phụ nữ huyện phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Vụ Bản chung sức xây dựng NTM” triển khai các mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, “Tuyến đường hoa”, đã trồng được 191 tuyến đường với 89,35km. Hội Nông dân huyện thành lập “Tổ tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư” tại 223 chi hội với 1.561 thành viên; đảm nhận dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh 313 tuyến đường liên thôn, liên xã,, tuyên truyền, vận động hội viên thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định. Huyện Đoàn phát động các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, triển khai mô hình “Tuổi trẻ với an toàn giao thông”; thành lập các tổ thanh niên xung kích để tuyên truyền thực hiện mô hình. Liên đoàn Lao động huyện thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”… Các tổ chức tôn giáo với phong trào thi đua “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến”, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, sống tốt đời đẹp đạo”. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” như: Hợp tác xã Vạn Xuân Trường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch (xã Hiển Khánh); đồng chí Hoàng Văn Bốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thuận Bốn, xã Hợp Hưng thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thị trấn Gôi đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên…

Thực hiện “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; phát huy dân chủ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, góp ý với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như xã Trung Thành đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; 17/17 chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cả 13 thôn xóm đều được công nhận “Làng văn hóa”. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đều đạt vững mạnh xuất sắc. Xã Hiển Khánh là xã điểm của huyện và tỉnh về xây dựng NTM; đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Xã Hợp Hưng luôn thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong nông nghiệp, xây dựng NTM. Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo trong tuyên truyền, vận động các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ “Dân vận khéo” mà các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Vụ Bản thời gian qua đã phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước./.

Theo Báo Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 2,213
  • Tất cả: 846,241