Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, phong trào thi đua Dân vận khéo đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, góp phần quan trọng trong chương trình xây dựng tỉnh NTM.

Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc đường hoa xây dựng nông thôn mới.
Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Dân vận khéo trong xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM; giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua

“Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của chương trình mục tiêu xây dựng NTM và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng gắn với việc vận động nhân dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo; phát triển văn hóa - xã hội - giáo dục; bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh - trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại các địa phương… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”; Hội Nông dân với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”, xây dựng các mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân”, “Tổ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”, “Tủ sách cựu chiến binh”; Liên đoàn Lao động với phong trào “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường làng nghề”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Nam Định chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản, cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp”... Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho từng tiêu chí, từng nhiệm vụ trong xây dựng NTM mà còn lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Tại huyện Hải Hậu, địa phương đi đầu trong xây dựng NTM của tỉnh, cả nước và tiếp tục được Chính phủ chọn là 1 trong 4 huyện làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp” bền vững và phát triển, huyện xác định rõ mục tiêu lấy địa bàn thôn xóm, cụm dân cư làm đơn vị tổ chức, nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân, hộ gia đình và chọn cách vận động nhân dân thi đua thực hiện là giải pháp quan trọng quyết định thành công. Trên cơ sở đó, huyện đã cụ thể hóa 19 tiêu chí xã NTM thành 12 tiêu chí xóm, tổ dân phố NTM và 8 tiêu chí gia đình NTM. Đồng thời giao các tổ chức đoàn thể lựa chọn các nội dung phù hợp để triển khai thực hiện. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: Hội Phụ nữ với phong trào vệ sinh môi trường; Hội Nông dân với phong trào vận động hội viên góp đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; Hội Cựu chiến binh với phong trào xây dựng nhà văn hóa xóm xanh - sạch - đẹp và tủ sách pháp luật; Đoàn Thanh niên với phong trào học nghề và giải quyết việc làm… Đồng chí Trần Thị Lành, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hải Châu cho biết: Thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bền vững và phát triển, Hội đã cụ thể phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong việc xây dựng tuyến đường hoa. Xác định đây là một nhiệm vụ khó thực hiện, bởi khi mới bắt đầu triển khai, hầu hết các tuyến đường trong xã còn um tùm cỏ dại và rác thải; nhiều hộ dân trong khu dân cư đã trồng rau màu ven đường; việc trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa trên các tuyến đường không dễ dàng vì thiếu giống, thiếu kỹ thuật. Với tinh thần quyết tâm cao, các Chi hội Phụ nữ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xóm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. Trong đó, Ban công tác Mặt trận các xóm tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu được tinh thần của chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển; Hội Cựu chiến binh tham gia giải tỏa, phát quang cây cối; Đoàn Thanh niên san lấp đất, tạo mặt bằng trồng hoa; các Chi hội Phụ nữ vận động hội viên trồng, chăm sóc đường hoa… Kết quả, từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã trồng được gần 20km đường hoa; trong đó có 10 tuyến đường hoa đạt các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu của huyện. Những tuyến đường hoa đã mang lại không gian sống sạch đẹp, văn minh khiến người dân tự giác dọn dẹp khu vực nhà mình và đường làng, ngõ xóm. Hiện nay huyện Hải Hậu có 536/546 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM bền vững và phát triển; đến hết năm 2019, 100% xã, thị trấn đạt NTM bền vững và phát triển; phấn đấu đến năm 2020 huyện Hải Hậu đạt tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu của cả nước. Cùng với huyện Hải Hậu, các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh cũng đã tích cực thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Nhờ đó phong trào xây dựng NTM đạt kết quả nổi trội. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã huy động gần 8.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM và gần 67 nghìn 500 tỷ đồng vốn tín dụng do các thành phần kinh tế, các hộ dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Đến nay, tỉnh ta là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; 7/10 huyện, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 3 huyện còn lại đang hoàn tất các thủ tục để trình Trung ương công nhận là huyện NTM. Tỉnh đang phấn đấu về đích chương trình NTM vào cuối năm nay, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục là nền tảng cho xây dựng NTM, đặc biệt là đối với các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM; tập trung các giải pháp nhân rộng các điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy hiệu quả cao nhất phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM./.

Theo Báo Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 202
  • Trong tuần: 2,153
  • Tất cả: 846,181