Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Trực Ninh

Thời gian qua, công tác dân vận luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Trực Ninh quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Cán bộ xã Trực Chính giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh; làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân trong quá trình giao dịch dân sự cũng như trong mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đặc biệt, thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” năm 2018 các cấp, các ngành trong huyện đã lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong đó, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan mật thiết đến sản xuất và đời sống nhân dân như: giải quyết chế độ chính sách, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện Trực Ninh xác định nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh cải cách hành chính. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND, UBND huyện thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành, các thủ tục hành chính do UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch giải quyết hồ sơ hành chính. Áp dụng nghiêm các thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; cập nhật và công khai bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên Cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn đảm bảo dễ quan sát, đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” đang niêm yết và công khai 199 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 10 lĩnh vực. Thực hiện ứng dụng phần mềm “Một cửa” điện tử vào giải quyết các thủ tục hành chính, việc ứng dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính. Đáng chú ý, từ ngày 12-6-2018, UBND huyện đã thực hiện giao dịch hành chính trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Cơ chế “Một cửa” tiếp tục được triển khai đồng bộ tại UBND các xã, thị trấn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện để giải quyết tốt công việc của tổ chức và công dân. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền; toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đều niêm yết công khai tại bảng hướng dẫn của UBND các xã, thị trấn, qua đó đã tạo được sự hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giao dịch… Mặt khác, Trực Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại cấp ủy, chính quyền đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết có hiệu quả những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, thu hút đầu tư. Năm 2018, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các ngành liên quan của huyện đã thực hiện 26 phiên tiếp công dân định kỳ, 2 phiên tiếp dân đột xuất và 7 phiên đối thoại với nhân dân; tiếp nhận là 94 đơn, với 76 vụ việc; có 75/76 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết 69 vụ, đạt 92%; 1 vụ việc đã chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Còn 6 vụ việc UBND huyện đang tiếp tục tập trung xem xét, giải quyết theo quy định.

Với việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao như: sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 6.200 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 182,85 tỷ đồng, đạt 120,97% dự toán; hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới với 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; đã đăng ký và triển khai xây dựng 35 thôn, xóm, tổ dân phố và 42 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giảm còn 2,46%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, sự nghiệp giáo dục đào tạo giữ vững ở tốp đầu của tỉnh; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 huyện Trực Ninh tiếp tục đứng thứ nhất trong số 10 huyện, thành phố. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao./.

Theo Báo Nam Định


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 238
  • Trong tuần: 2,189
  • Tất cả: 846,217