Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" ở Hải Hậu

Thời gian qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Hải Hậu quan tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Làng quê xã Hải Tân.


Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn huyện đã triển khai trên 1.000 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả, bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy Đảng các cấp trong huyện đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng; khuyến khích động viên các hộ dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương đều hình thành những mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa và phát huy tối đa những đặc trưng thế mạnh trong phát triển kinh tế của từng địa phương. Tiêu biểu như ở các xã: Hải Đông, Hải Phúc, Hải Chính, Hải Hòa, Hải Xuân đã đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, nhất là lĩnh vực sản xuất muối hiệu quả thấp sang nuôi tôm công nghiệp, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Các xã: Hải Toàn, Hải Tân, Hải Bắc, Hải Lộc có mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống, trồng cây dược liệu. Thị trấn Thịnh Long với mô hình mở rộng làng nghề truyền thống kéo sợi PE, dệt lưới cước... Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được cấp ủy Đảng trong huyện chỉ đạo các hội, đoàn thể đăng ký thực hiện các mô hình bám sát các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh như: Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nhà văn hóa xóm xanh - sạch - đẹp và tủ sách pháp luật; học nghề và giải quyết việc làm… Thực hiện chủ trương xây dựng NTM của huyện, Hội LHPN huyện đăng ký thực hiện 34 mô hình “Dân vận khéo” xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Trong đó, đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đề ra các tiêu chí xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu để tập trung thực hiện, đã tổ chức cho cán bộ Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đi thực tế tại một số tuyến đường thuộc Thành phố Nam Định và Hà Nội để học tập, lựa chọn được những loại cây, loại hoa dễ chăm sóc, phù hợp thẩm mỹ và chất đất tại địa phương. Đến nay, các xã, thị trấn đã có nhiều hình thức trồng kết hợp các loại cây thành hình khối, phối màu rất sinh động, đẹp mắt. Bên cạnh hoa mười giờ, các xã, thị trấn chọn trồng các loại cây, loại hoa có màu sắc như: cây đổi màu (xanh - vàng, đỏ - tím), cây dứa tím, cây dừa cạn, lan mẫu tử, hoa ngũ sắc, hoa lạc tiên, hoa dâm bụt, chuỗi ngọc, mẫu đơn thái… Đối với cây bóng mát, tùy theo địa hình và chất đất, các đơn vị chọn trồng các lạo cây dễ thích nghi như: sấu, cau, phi lao, tùng, phượng vỹ… Kết quả đến nay toàn huyện có 103 tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu với tổng số chiều dài các tuyến đường được trồng cây, trồng hoa là 454km. Từ những đóng góp thiết thực của phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã giúp huyện Hải Hậu là 1 trong 5 huyện của cả nước đạt chuẩn NTM năm 2015. Hiện nay, toàn huyện đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM bền vững và phát triển tập trung xây dựng xóm, tổ dân phố NTM, đến nay, toàn huyện đã có 536/546 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM, phấn đấu đến hết năm 2019, 100% các xã, thị trấn đạt NTM, đến năm 2020 huyện Hải Hậu đạt tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu của cả nước. Trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt. Nhờ đó, từ huyện đến cơ sở đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm như: Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; giảm nghèo; cải cách thủ tục hành chính; công tác giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường… Cùng với đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng như: “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, "Nâng bước em đến trường", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua Quyết thắng”, "Khắc phục khó khăn, dũng cảm, sáng tạo trong tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới biển"… do các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành phát động đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện, góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện đạt trên 7%. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp: ngành công nghiệp - dịch vụ chiếm 76,6%, ngành nông nghiệp - thủy sản còn 23,4%. Năm 2017, sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác đạt 112 triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 2%. Hải Hậu giữ vững điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước. Năm 2018, Hải Hậu tiếp tục được Chính phủ chọn là 1 trong 4 huyện làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” bền vững và phát triển./.

(Nguồn: Báo Nam Định)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 2,160
  • Tất cả: 846,188