Văn phòng Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều 08/7/2021, Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và 03 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Lê Văn Thế - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức đã đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Chủ trì, tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2021. Duy trì nề nếp chế độ thông tin báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh; phối hợp chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; làm tốt công tác thẩm định, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Duy trì nề nếp và hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ. Triển khai Dự án khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong các cuộc họp của BCH Đảng bộ tỉnh”. Ban hành Quy chế chi tiêu tại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đảm bảo tốt điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Tổ chức tốt hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phát động thi đua 6 tháng cuối năm và đăng ký hình thức khen thưởng giữa các phòng chuyên môn và các đoàn thể trong cơ quan năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trực tiếp triển khai, quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ khối. Đồng thời yêu cầu các chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ cơ quan.

Phòng Tổng hợp
70 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 1,536
  • Tất cả: 1,490,606