HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3 giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Chiều 25-10, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo thẩm quyền. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tới dự.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 13 Nghị quyết về: Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Sửa đổi khoản 2 Điều 15 Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30 ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh; Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xử lý và phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư công; Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Chủ tọa Kỳ họp.
 
Chủ tọa Kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Trần Minh Hoan, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh và kịp thời quyết định, điều chỉnh, các dự án của tỉnh theo quy định pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND tỉnh cần sớm tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua; Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các Nghị quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết Kỳ họp.
 
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết Kỳ họp.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 356
  • Tất cả: 1,025,337