• 23/09/2022

  Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

  Ngày 23-9,  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh tổ chức họp phiên thứ nhất công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung có liên quan. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chủ trì hội nghị.

 • 15/07/2022

  Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  Ngày 14-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ngành trong khối Nội chính; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Thường trực huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố.

 • 01/07/2022

  Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022

  Ngày 30-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 4.000 điểm cầu trên toàn quốc.

 • 13/06/2022

  Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định

  Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-5-2022 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 10-6-2022, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký Quyết định 468-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.

 • 10/05/2022

  Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

  Sáng 10-5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Hội nghị công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

 • 13/04/2022

  Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Ngày 6-4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12 KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ Chính trị kết luận như sau:

 • 08/04/2022

  Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý I năm 2022

  Ngày 05/4/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý I năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 05/04/2022

  Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

  Ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội đến 63 Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC); Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

 • 21/01/2022

  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"

  Ngày 20-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, đã họp Phiên thứ 21, kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. 

 • 04/01/2022

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022

  Chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các ngành Khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

  1 2 3 4 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 1,236
 • Trong tuần: 10,529
 • Tất cả: 1,564,899