image bannerimage banner
Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Lượt xem: 6415
Chiều 18-8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Ðịnh về công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Quân ủy Trung ương; Ðảng ủy Công an Trung ương; Văn phòng Trung ương Ðảng. Về phía tỉnh, có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong đã báo cáo các Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Ðảng bộ tỉnh; Dự thảo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh và phương án nhân sự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Ðối với chủ đề, phương châm Ðại hội, sau khi tiếp thu, có chọn lọc ý kiến tham gia góp ý của các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, BCH Ðảng bộ tỉnh xác định chủ đề Ðại hội là “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030 Nam Ðịnh là tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng”. Phương châm Ðại hội là “Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Ðổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Về nội dung, Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Ðảng bộ tỉnh được kết cấu thành 3 phần chính. Phần thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) tập trung đi sâu, đánh giá những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó nổi bật là vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, BCH, Ban TVTU đã đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo đà cho tỉnh phát triển toàn diện. Phần thứ hai là mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó tập trung khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Nam Ðịnh phát triển nhanh, bền vững. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Ðịnh là tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng. Phần thứ ba là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá  của nhiệm kỳ 2020-2025. Ðể thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá rất cụ thể, thiết thực. Ðối với phương án nhân sự, BCH Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến gồm 53 đồng chí, Ban TVTU là 15 đồng chí. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, BCH, Ban TVTU khóa XIX đã chuẩn bị đề án nhân sự trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa mới công phu, bài bản, đúng quy định; đóng góp tích cực vào việc lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời gợi mở một số nội dung cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nam Ðịnh phát triển nhanh, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tỉnh Nam Ðịnh trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác tổ chức đại hội đảng các cấp và chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Tựu chung lại, trong nhiệm kỳ qua, BCH, Ban TVTU tỉnh Nam Ðịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; trên nhiều mặt có dấu hiệu phát triển tốt như tập trung xây dựng một số công trình lớn về công nghiệp, giao thông. Ðặc biệt, Nam Ðịnh đã làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới trong điều kiện ngân sách tỉnh chưa cao; điều đó khẳng định dân trí và đời sống của dân Nam Ðịnh tốt. Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội của Nam Ðịnh, nhất là giáo dục - đào tạo phát triển tốt; công tác xây dựng Ðảng được chú trọng. Bên cạnh những mặt đã đạt được, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chưa thu hút được những doanh nghiệp lớn góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Do đó, nhân Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần này, tỉnh Nam Ðịnh cần tập trung phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân khách quan, chủ quan để tìm ra hướng phát triển. Về phương hướng thời gian tới, tỉnh Nam Ðịnh cần phát huy truyền thống văn hiến, sức mạnh nguồn nhân lực, con người cần cù sáng tạo để phát triển. Trong công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp dệt, sợi. Tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo đà cho phát triển. Tăng cường phát triển kinh tế biển. Chú trọng xây dựng nông thôn mới, thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Ðối với Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh, chú trọng xây dựng nhân sự có chất lượng, ý chí, khát vọng, có phẩm chất đạo đức tốt để đưa Nam Ðịnh đi lên, đáp ứng với kỳ vọng của Trung ương và lòng mong đợi của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đối với tỉnh Nam Ðịnh trong những năm qua; đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến, đóng góp, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Trung ương nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện các Văn kiện và tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp vào cuối tháng 9-2020./.

Theo Báo Nam Định

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 23 204
  • Tất cả: 2502856

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: số 55 đường Vị Hoàng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849308 - Fax: 0228.3840496
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp ngày 16/5/2018
Email: trangthongtintinhuy@namdinh.gov.vn
Vui lòng ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam Định" khi phát hành lại thông tin từ website này!