V/v kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức (v1) và triệu tập người đủ điều kiện dự thi phỏng vấn (v2)
Số ký hiệu văn bản 441-TB/BTCTU
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung V/v kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức (v1) và triệu tập người đủ điều kiện dự thi phỏng vấn (v2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Va
Tài liệu đính kèm TB 441signed.pdf