Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 342-CV/TU
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm Tăng cường phòng chống Covid-19.pdf