Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 268-TB/TU
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm 3.8.2021 TB268TU.pdf