Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Số ký hiệu văn bản 267-TB/TU
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm 3.8.2021 TB267TU.pdf