Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 08-NQ/TU
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm NQ08TU.pdf