Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/TU
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm NQ05TU.pdf