về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 215-CV/TU
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm CV215TU.pdf