V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 146-CV/TU
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm CV146TU.pdf