v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ĐH XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 06-KH/TU
Ngày ban hành 23/03/2021
Ngày hiệu lực 23/03/2021
Trích yếu nội dung v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ĐH XIII của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm KH06TU.pdf