Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 05-TB/VPTU
Ngày ban hành 02/11/2020
Ngày hiệu lực 02/11/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu Hường
Tài liệu đính kèm TB05VP.signed.pdf