V/v tuyên truyền dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020.
Số ký hiệu văn bản 936-CV/BTGTU
Ngày ban hành 03/02/2020
Ngày hiệu lực 03/02/2020
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV Tuyên truyền dừng Lễ hội.PDF