Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 331-TB/VPTU
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Văn phòng Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Lê Bình Sơn
Tài liệu đính kèm TB331VP.signed.pdf