Về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảng tại các huyện ủy, thành ủy và các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 842-CV/TU
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảng tại các huyện ủy, thành ủy và các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm CV842TU.PDF