Về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
Số ký hiệu văn bản 690-CV/TU
Ngày ban hành 18/01/2019
Ngày hiệu lực 18/01/2019
Trích yếu nội dung Về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
Người ký duyệt Đ/c Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm CV690TU.PDF