Quyết định số 999/QĐ-UBND v/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 999/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày hiệu lực 14/05/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 999/QĐ-UBND v/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Bạch Ngọc Chiến
Tài liệu đính kèm 999-qĐ mã định danh các cơ quan, đơn vị trực thuộc ub.pdf