Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-TU
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Đoàn Hồng Nhung
Tài liệu đính kèm 01-nq-tu.pdf