V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định
Số ký hiệu văn bản 151-TB/VPTU
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Văn Trường
Tài liệu đính kèm TB151V.pdf