Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 06-TT/TU
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày hiệu lực 24/03/2022
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm TT06TU.signed.pdf