V/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xă hội tỉnh Nam Định năm 2022
Số ký hiệu văn bản 322-QĐ/TU
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xă hội tỉnh Nam Định năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạn Gia Túc
Tài liệu đính kèm QD322-TU.pdf