Về danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02-TB/HĐTNN
Ngày ban hành 07/03/2022
Ngày hiệu lực 07/03/2022
Trích yếu nội dung Về danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Va
Tài liệu đính kèm TB02-HĐTNN.signed.pdf