v/v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Số ký hiệu văn bản 35-KH/TU
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung v/v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm KH35TU.pdf