Thông tri về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"
Số ký hiệu văn bản 05-TT/TU
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Thông tri về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Quốc phòng -An ninh
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm TT05TU.signed.pdf