Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức (vòng 1) và triệu tập người đủ điều kiện dự thi phỏng vấn (vòng 2)
Số ký hiệu văn bản 433-TB/BTCTU
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức (vòng 1) và triệu tập người đủ điều kiện dự thi phỏng vấn (vòng 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Va
Tài liệu đính kèm TB 433 kết quả kiểm tra người được tiếp nhận vào công chức.signed.pdf