Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 06-NQ/TU
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm NQ06TU.pdf