Kế hoạch thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp
Số ký hiệu văn bản 80-KH/TU
Ngày ban hành 02/03/2020
Ngày hiệu lực 02/03/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 80-KHTU.pdf