V/v sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng
Số ký hiệu văn bản 722-CV/VPTU
Ngày ban hành 21/10/2019
Ngày hiệu lực 21/10/2019
Trích yếu nội dung V/v sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Lê Bình Sơn
Tài liệu đính kèm CV722VP.signed.pdf