Quy định về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 1177-QĐ/TU
Ngày ban hành 12/06/2019
Ngày hiệu lực 12/06/2019
Trích yếu nội dung Quy định về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm Quy định về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.PDF