Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng diện rộng của Đảng Internet trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 01-QĐi/TU
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày hiệu lực 04/09/2018
Trích yếu nội dung Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng diện rộng của Đảng Internet trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm QĐi01.pdf