Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Số ký hiệu văn bản 43-KL/TU
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 22/08/2018
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm KL43TU.pdf