Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số ký hiệu văn bản 03-KH/TW
Ngày ban hành 25/07/2016
Ngày hiệu lực 25/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đinh Thế Huynh
Tài liệu đính kèm kh 03-tw.pdf