Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Số ký hiệu văn bản 119/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Trích yếu nội dung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 119_2015_nd-cp_286180.doc