Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận xã hội
Ngày 16-8, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đại diện Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Thời gian qua, cùng với việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay, góp sức phòng, chống đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới đa dạng, hiệu quả.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân. Căn cứ các quy định của pháp luật, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.  Ảnh: Lam Hồng

 

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung; thể hiện sự đồng thuận cao với Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân kết hợp sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của đất nước; triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, để nghị quyết phát huy hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xác định rõ vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, trở thành động lực to lớn cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, chống bệnh hình thức, né tránh, ngại va chạm. Nhân rộng các điển hình tốt, phê phán việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh thành tích, đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Theo Báo Nam Định
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 437
  • Trong tuần: 437
  • Tất cả: 1,762,828